رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ۲ هفته‎ای بخش اداری مدارس مناطق قرمز

تعطیلی ۲ هفته‎ای بخش اداری مدارس مناطق قرمز حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش: ستاد ملی مدیریت کرونا این دوهفته را در بخش اداری و کادر اجرایی مدارس مناطق قرمز تعطیل اعلام کرده است، بنابراین مدارس در دوهفته آینده در این مناطق تعطیل است ولی در مناطق زرد و نارنجی کماکان بخش اداری مدارس می […]

تعطیلی ۲ هفته‎ای بخش اداری مدارس مناطق قرمز

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش: ستاد ملی مدیریت کرونا این دوهفته را در بخش اداری و کادر اجرایی مدارس مناطق قرمز تعطیل اعلام کرده است، بنابراین مدارس در دوهفته آینده در این مناطق تعطیل است ولی در مناطق زرد و نارنجی کماکان بخش اداری مدارس می تواند فعال باشد.