رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید طرح تامین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان

تایید طرح تامین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان شورای نگهبان طرح تامین کالاهای اساسی که از سوی مجلس اسلامی ارائه شده بود را تایید کرد. نمایندگان مجلس دیروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را اصلاح کرده بودند.

تایید طرح تامین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان

شورای نگهبان طرح تامین کالاهای اساسی که از سوی مجلس اسلامی ارائه شده بود را تایید کرد.

نمایندگان مجلس دیروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را اصلاح کرده بودند.