رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: طرح حمایت معیشتی از مردم به تصویب رسید

قالیباف: طرح حمایت معیشتی از مردم به تصویب رسید رئیس مجلس: با همراهی و پیگیری نمایندگان محترم، طرح «حمایت معیشتی از مردم» با موافقت اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب رسید.

قالیباف: طرح حمایت معیشتی از مردم به تصویب رسید

رئیس مجلس: با همراهی و پیگیری نمایندگان محترم، طرح «حمایت معیشتی از مردم» با موافقت اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب رسید.