رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی در خصوص “پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار”

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی در خصوص “پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار”