رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فهرست مشاغل گروه یک که در هیچ یک از وضعیت‌های سه‌گانه کرونایی تعطیل نمی‌شوند

اطلاعیه شماره (۱) ستاد ملی کرونا فهرست مشاغل گروه یک (مشاغل ضروری) که در هیچ یک از وضعیت‌های سه‌گانه کرونایی تعطیل نمی‌شوند.

اطلاعیه شماره (۱) ستاد ملی کرونا

فهرست مشاغل گروه یک (مشاغل ضروری) که در هیچ یک از وضعیت‌های سه‌گانه کرونایی تعطیل نمی‌شوند.