رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودکشی سرکنسول فرانسه در مراکش

خودکشی سرکنسول فرانسه در مراکش رسانه‌های مراکش به نقل از منابع آگاه گزارش دادند «فرونسوا دونیس» سرکنسول فرانسه در طنجه صبح امروز خود را در در ویلای محل اقامتش واقع در ساختمان مقر کنسولگری حلق‌آویز کرده است.

خودکشی سرکنسول فرانسه در مراکش

رسانه‌های مراکش به نقل از منابع آگاه گزارش دادند «فرونسوا دونیس» سرکنسول فرانسه در طنجه صبح امروز خود را در در ویلای محل اقامتش واقع در ساختمان مقر کنسولگری حلق‌آویز کرده است.