رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کووید-۱۹ باعث شده زمین نفس عمیق بکشد

کووید-۱۹ باعث شده زمین نفس عمیق بکشد بررسی ها و داده های ناسا نشان می دهد آلودگی هوا در سراسر جهان طی امسال به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ کاهش یافته است و به نظر می رسد که سیاره ما بالاخره فرصتی برای کشیدن یک نفس عمیق یافته است./ایسنا

کووید-۱۹ باعث شده زمین نفس عمیق بکشد

بررسی ها و داده های ناسا نشان می دهد آلودگی هوا در سراسر جهان طی امسال به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ کاهش یافته است و به نظر می رسد که سیاره ما بالاخره فرصتی برای کشیدن یک نفس عمیق یافته است./ایسنا