رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یزدای محبوبترین آزادکار جهان

یزدای محبوبترین آزادکار جهان حسن یزدانی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی و با رای کاربران به عنوان محبوبترین آزاد کار جهان معرفی شد. «حسن یزدانی» و «عبدالله موحد» از نامداران دنیای کشتی از کشورمان در این نظرسنجی حضور داشتند. اتحادیه جهانی کشتی برای انجام این طرح ۱۶ آزادکار را […]

یزدای محبوبترین آزادکار جهان

حسن یزدانی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی و با رای کاربران به عنوان محبوبترین آزاد کار جهان معرفی شد.

«حسن یزدانی» و «عبدالله موحد» از نامداران دنیای کشتی از کشورمان در این نظرسنجی حضور داشتند.

اتحادیه جهانی کشتی برای انجام این طرح ۱۶ آزادکار را انتخاب و آنها را ۲ به ۲ روبروی هم قرار داد تا در نظرسنجی نفر برتر انتخاب شود.