رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ستاد ترامپ از پیگیری شکایات انتخاباتی خود در میشیگان منصرف شد

ستاد ترامپ از پیگیری شکایات انتخاباتی خود در میشیگان منصرف شد وکیل رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کمپین ترامپ شکایت انتخاباتی خود در میشیگان را پس گرفته است.

ستاد ترامپ از پیگیری شکایات انتخاباتی خود در میشیگان منصرف شد

وکیل رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کمپین ترامپ شکایت انتخاباتی خود در میشیگان را پس گرفته است.