رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونا؛میزان ایمنی واکسن تهیه شده در آکسفورد برای سالمندان’دلگرم کننده’است

واکسن کرونا؛میزان ایمنی واکسن تهیه شده در آکسفورد برای سالمندان’دلگرم کننده’است واکسن ویروس کرونا که در مرکز تحقیقاتی آکسفورد تهیه شده، واکنش ایمنی قوی در افراد سالمند ۶۰ تا۷۰ ساله نشان داده و باعث افزایش خوشبینی در این مورد شده که می‌تواند از این گروه‌های سنی در برابر کرونا محافظت کند پژوهشگران گفته‌اند که یافته‌های […]

واکسن کرونا؛میزان ایمنی واکسن تهیه شده در آکسفورد برای سالمندان’دلگرم کننده’است

واکسن ویروس کرونا که در مرکز تحقیقاتی آکسفورد تهیه شده، واکنش ایمنی قوی در افراد سالمند ۶۰ تا۷۰ ساله نشان داده و باعث افزایش خوشبینی در این مورد شده که می‌تواند از این گروه‌های سنی در برابر کرونا محافظت کند

پژوهشگران گفته‌اند که یافته‌های مرحله دوم آزمایش که با مشارکت ۵۶۰ داوطلب سالمند انجام شده “دلگرم کننده” بوده است

در مرحله سوم این موضوع آزمایش می‌شود که آیا این واکسن در گروه بزرگتری از افراد هم از ابتلای آنها به ویروس جلوگیری می‌کند

انتظار می‌رود نتایج اولیه این مرحله مهم طی هفته‌های آینده به دست آید

در حال حاضر سه واکسن تهیه شده توسط فایزر-بیوتک Pfizer-BioNTech، اسپوتنیک Sputnik در روسیه و مدرنا Moderna در آمریکا نتایج مقدماتی خوبی را گزارش کرده و گفته‌اند در آزمایش مرحله سوم، این واکسن‌ها از ۹۴٪افراد بالای ۶۵ سال حفاظت می‌کند

داده‌های مرکز آکسفورد مربوط به مرحله اول آزمایش است اما احتمال دارد که در درازمدت این واکسن موفقیت آمیزتر از دیگران باشد زیرا احتیاج نیست که واکسن در سرمای زیاد نگهداری شود