رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقال مخفیانه قدرت در آمریکا!

انتقال مخفیانه قدرت در آمریکا! یک خبرنگار آمریکایی به نقل از منبعی موثق گزارش کرده که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید به طور مخفیانه در حال پیشبرد روند انتقال قدرت به دولت بعدی آمریکاست

انتقال مخفیانه قدرت در آمریکا!

یک خبرنگار آمریکایی به نقل از منبعی موثق گزارش کرده که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید به طور مخفیانه در حال پیشبرد روند انتقال قدرت به دولت بعدی آمریکاست