رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تقلبِ انتخابات آمریکا به گردن ونزوئلا افتاد!

تقلبِ انتخابات آمریکا به گردن ونزوئلا افتاد! وکیل ترامپ: متحدان هوگو چاوز و جورج سوروس در تقلب‌های انتخاباتی دست داشته‌اند. آرای پستی، توسط یک کشور خارجی و دوستان یکی از دشمنان آمریکا شمارش، محاسبه و دستکاری شده است. باید چکار کنیم تا اف‌بی‌آی از خواب بیدار شود؟

تقلبِ انتخابات آمریکا به گردن ونزوئلا افتاد!

وکیل ترامپ: متحدان هوگو چاوز و جورج سوروس در تقلب‌های انتخاباتی دست داشته‌اند.

آرای پستی، توسط یک کشور خارجی و دوستان یکی از دشمنان آمریکا شمارش، محاسبه و دستکاری شده است. باید چکار کنیم تا اف‌بی‌آی از خواب بیدار شود؟