رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبعات ویروس چینی کرونا

تبعات ویروس چینی کرونا: مرگ ۱ میلیون نفر، ۱۳۰ میلیون نفر فقر شدید، انقباض ۴.۳ درصدی اقتصاد جهان

تبعات ویروس چینی کرونا: مرگ ۱ میلیون نفر، ۱۳۰ میلیون نفر فقر شدید، انقباض ۴.۳ درصدی اقتصاد جهان