رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان کشوری تا عصر امروز

واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان کشوری تا عصر امروز معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق تا عصر امروز (شنبه اول آذرماه) به انجام می رسد.

واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان کشوری تا عصر امروز

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق تا عصر امروز (شنبه اول آذرماه) به انجام می رسد.


جدیدترین خبرها