رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کووید-۱۹ چینی‌ها به ۱ میلیون نفر تزریق شد

واکسن کووید-۱۹ چینی‌ها به ۱ میلیون نفر تزریق شد “سینوفارم” یکی از شرکت‌های چینی تولید کننده واکسن کروناویروس گفته است که تقریباً یک میلیون نفر در چین واکسن کووید-۱۹ اورژانسی آن را که هنوز در مرحله آزمایش است، استفاده کرده‌اند.

واکسن کووید-۱۹ چینی‌ها به ۱ میلیون نفر تزریق شد

“سینوفارم” یکی از شرکت‌های چینی تولید کننده واکسن کروناویروس گفته است که تقریباً یک میلیون نفر در چین واکسن کووید-۱۹ اورژانسی آن را که هنوز در مرحله آزمایش است، استفاده کرده‌اند.