رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«فرید نجفی» سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شد

«فرید نجفی» سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شد در پی استعفای رضا ملک‌زاده، سعید نمکی وزیر بهداشت در حکمی فرید نجفی را سرپرستی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرد.

«فرید نجفی» سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شد

در پی استعفای رضا ملک‌زاده، سعید نمکی وزیر بهداشت در حکمی فرید نجفی را سرپرستی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرد.