رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا مسئول اصابت راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل است

آمریکا مسئول اصابت راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل است سخنگوی وزارت امور خارجه: حمله تروریستی به کابل، نمونه‌ای از جنگ نیابتی و اقدامات هم‌پیمانان تروریست آمریکا در افغانستان و مسئولیت مستقیم آن متوجه این کشور است.

آمریکا مسئول اصابت راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل است

سخنگوی وزارت امور خارجه: حمله تروریستی به کابل، نمونه‌ای از جنگ نیابتی و اقدامات هم‌پیمانان تروریست آمریکا در افغانستان و مسئولیت مستقیم آن متوجه این کشور است.