رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روغن گران شد

روغن گران شد طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت مصرف کننده انواع روغن نباتی در بسته بندی پت ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی‌ها ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.

روغن گران شد

طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت مصرف کننده انواع روغن نباتی در بسته بندی پت ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی‌ها ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.