رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه نمکی به معاون سابقش در حکم جایگزین وی؛ تراوشات غیرعالمانه تیم قبلی تکرار نشود!

کنایه نمکی به معاون سابقش در حکم جایگزین وی؛ تراوشات غیرعالمانه تیم قبلی تکرار نشود! وزیر بهداشت در ابلاغ حکم فرید نجفی معاون جدید پژوهشی وزارت بهداشت نوشت : تلاش کنید تا با انجام‌ تحقیقات و پژوهش‌های مستمر و علمی بیان موارد غیر عالمانه مثل ایمنی دسته‌جمعی عدم ابتلای مجدد بیماران کرونا و ابتلای ۲۵ […]

کنایه نمکی به معاون سابقش در حکم جایگزین وی؛ تراوشات غیرعالمانه تیم قبلی تکرار نشود!

وزیر بهداشت در ابلاغ حکم فرید نجفی معاون جدید پژوهشی وزارت بهداشت نوشت : تلاش کنید تا با انجام‌ تحقیقات و پژوهش‌های مستمر و علمی بیان موارد غیر عالمانه مثل ایمنی دسته‌جمعی عدم ابتلای مجدد بیماران کرونا و ابتلای ۲۵ میلیون نفر به کرونا تکرار نشود


جدیدترین خبرها