رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پناهجویان ایرانی گرفتار در مصر به ایران بازگردانده شدند

پناهجویان ایرانی گرفتار در مصر به ایران بازگردانده شدند ۲۹ پناهجوی ایرانی شامل پنج زن و دو کودک که ماه پیش توسط ارتش مصر در آب های مدیترانه پیدا شدند در مسیر بازگردانده شدن به ایران هستند این پناهجویان یک ماه پیش وقتی با قایق از ترکیه به سمت ایتالیا در حرکت بودند، موتور قایق […]

پناهجویان ایرانی گرفتار در مصر به ایران بازگردانده شدند

۲۹ پناهجوی ایرانی شامل پنج زن و دو کودک که ماه پیش توسط ارتش مصر در آب های مدیترانه پیدا شدند در مسیر بازگردانده شدن به ایران هستند

این پناهجویان یک ماه پیش وقتی با قایق از ترکیه به سمت ایتالیا در حرکت بودند، موتور قایق شان خراب شده و در آب های مدیترانه سرگردان می شوند. پنج روز بعد ارتش مصر آنها را در حوالی ۲۷۰ کیلومتری سواحل این کشور پیدا کرده و به مصر منتقل می کند. از همان زمان دولت مصر تلاش کرد تا این پناهجویان گرفتار را به ایران بازگرداند


جدیدترین خبرها