رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۴ محل وقوع: مرز استانهای هرمزگان و فارس – حوالی اشكنان تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰۷:۴۳:۵۷ طول جغرافیایی: ۵۳.۵۷ عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۲ عمق زمین‌لرزه: ۱۶ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۲ کیلومتری اشكنان (فارس) ۱۴ کیلومتری اهل (فارس) ۱۸ کیلومتری بندرمقام (هرمزگان) نزدیکترین مراکز استان: ۲۶۸ کیلومتری بندرعباس ۲۹۵ […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۴
محل وقوع: مرز استانهای هرمزگان و فارس – حوالی اشكنان
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰۷:۴۳:۵۷
طول جغرافیایی: ۵۳.۵۷
عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۶ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۲ کیلومتری اشكنان (فارس)
۱۴ کیلومتری اهل (فارس)
۱۸ کیلومتری بندرمقام (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۲۶۸ کیلومتری بندرعباس
۲۹۵ کیلومتری شيراز


جدیدترین خبرها