رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتراض ایوانکا ترامپ به تحقیقات دادستانی نیویورک پیرامون امور مالی خانواده‌اش

اعتراض ایوانکا ترامپ به تحقیقات دادستانی نیویورک پیرامون امور مالی خانواده‌اش ایوانکا ترامپ با ابراز ناراحتی، دادستانی نیویورک را به «ارعاب» متهم کرده است. اظهارات ایوانکا ترامپ به دنبال انتشار گزارش‌هایی بیان شده است که حاکی از آغاز تحقیقات پیرامون عملکرد واحدهای تجاری دونالد ترامپ در پیوند با اتهام پرداخت وجه به ایوانکا ترامپ پیش […]

اعتراض ایوانکا ترامپ به تحقیقات دادستانی نیویورک پیرامون امور مالی خانواده‌اش

ایوانکا ترامپ با ابراز ناراحتی، دادستانی نیویورک را به «ارعاب» متهم کرده است. اظهارات ایوانکا ترامپ به دنبال انتشار گزارش‌هایی بیان شده است که حاکی از آغاز تحقیقات پیرامون عملکرد واحدهای تجاری دونالد ترامپ در پیوند با اتهام پرداخت وجه به ایوانکا ترامپ پیش از آغاز ریاست جمهوری او، با هدف حذف بخشی از تعهدات مالیاتی موسسه ترامپ، بوده است /ایندیپندنت


جدیدترین خبرها