رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف قارچ/ قیمت ۴۵ هزار تومانی قارچ در بازار غیرمنطقی است

افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف قارچ/ قیمت ۴۵ هزار تومانی قارچ در بازار غیرمنطقی است رجبی، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی : در حال حاضر قیمت هر کیلو قارچ درب مزرعه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان است که با این وجود حاشیه سود تولیدکننده کمتر از ۱۰ درصد است که اگر افزایش قیمت نداشته […]

افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف قارچ/ قیمت ۴۵ هزار تومانی قارچ در بازار غیرمنطقی است

رجبی، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی :

در حال حاضر قیمت هر کیلو قارچ درب مزرعه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان است که با این وجود حاشیه سود تولیدکننده کمتر از ۱۰ درصد است که اگر افزایش قیمت نداشته باشیم، تولیدکننده دچار مشکل خواهد شد.

گرچه در ایام کرونا، قارچ در مقایسه با دیگر سبزیحات در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارد، اما فروش با نرخ‌های ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در بازار خرده فروشی منطقی نیست چرا که تولیدکننده حداکثر ۲۵ هزار تومان هر کیلو قارچ را عرضه می‌کند.

بنابر آمار نقطه به نقطه، سرانه مصرف ۲۵ درصد افزایش یافته است که با وجود توقف صادرات مشکلی نداریم.