رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رقابت شرکت های داروسازی برای تصاحب بازار آینده واکسن کرونا

رقابت شرکت های داروسازی برای تصاحب بازار آینده واکسن کرونا اشتفان بانکل، مدیر اجرایی شرکت بیوتکنولوژی مدرنا: قیمت هر دوز واکسنی که ما ساخته ایم ۲۵ تا ۳۷ دلار است. واکسن آنفلوآنزا نیز بین ۱۰ تا ۵۰ دلار عرضه می شود.

رقابت شرکت های داروسازی برای تصاحب بازار آینده واکسن کرونا

اشتفان بانکل، مدیر اجرایی شرکت بیوتکنولوژی مدرنا: قیمت هر دوز واکسنی که ما ساخته ایم ۲۵ تا ۳۷ دلار است.

واکسن آنفلوآنزا نیز بین ۱۰ تا ۵۰ دلار عرضه می شود.