رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد پوتین از نظام انتخاباتی آمریکا

انتقاد پوتین از نظام انتخاباتی آمریکا رئیس جمهوری روسیه: در نظام انتخاباتی آمریکا مشکلاتی وجود دارد اما تغییر این نظام کهنه فقط کار خود آمریکایی‌هاست. ارزیابی مشروعیت انتخابات ایالات متحده برعهده آمریکایی‌هاست. این مسئله خیلی مهم است زیرا اعتماد مردم هر کشوری به رهبری سیاسی آن کشور و مشروعیت انتخابات بستگی دارد.

انتقاد پوتین از نظام انتخاباتی آمریکا

رئیس جمهوری روسیه: در نظام انتخاباتی آمریکا مشکلاتی وجود دارد اما تغییر این نظام کهنه فقط کار خود آمریکایی‌هاست.

ارزیابی مشروعیت انتخابات ایالات متحده برعهده آمریکایی‌هاست.

این مسئله خیلی مهم است زیرا اعتماد مردم هر کشوری به رهبری سیاسی آن کشور و مشروعیت انتخابات بستگی دارد.