رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح «تغییر فرایند تخریب منازل غیرمجاز محرومین» در مجلس

طرح «تغییر فرایند تخریب منازل غیرمجاز محرومین» در مجلس «ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس از ثبت «طرح ۲ فوریتی تغییر فرآیند تخریب منازل غیرمجاز محرومین و تامین مسکن برای آنها» در سامانه قانون‌گذاری مجلس خبر داد.

طرح «تغییر فرایند تخریب منازل غیرمجاز محرومین» در مجلس

«ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس از ثبت «طرح ۲ فوریتی تغییر فرآیند تخریب منازل غیرمجاز محرومین و تامین مسکن برای آنها» در سامانه قانون‌گذاری مجلس خبر داد.