رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تورم آبان سفره خانوارها را کوچک‌تر کرد

تورم آبان سفره خانوارها را کوچک‌تر کرد فضای تورمی کشور طی سه سال اخیر، شرایط دشواری را پیش‌روی خانوارها قرار داده‌است بر اساس آمار رسمی، میانگین هزینه خانوار در کم‌تر از دو سال ۲.۵ برابر شده‌است تورم نقطه به نقطه در آبان با ۵ درصد افزایش به ۴۶.۴ درصد رسید اما تورم آبان با یک […]

تورم آبان سفره خانوارها را کوچک‌تر کرد

فضای تورمی کشور طی سه سال اخیر، شرایط دشواری را پیش‌روی خانوارها قرار داده‌است

بر اساس آمار رسمی، میانگین هزینه خانوار در کم‌تر از دو سال ۲.۵ برابر شده‌است

تورم نقطه به نقطه در آبان با ۵ درصد افزایش به ۴۶.۴ درصد رسید

اما تورم آبان با یک رکوردشکنی تلخ همراه بود که حاکی از شرایط دشوار دهک‌های پایین درآمدی است