رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسدودیت دسترسی ۱۸ کد بورسی متخلف

مسدودیت دسترسی ۱۸ کد بورسی متخلف شرکت بورس تهران: امروز ۴ ایستگاه معاملاتی و ۱۸ مورد دسترسی برخط سهامداران به دلیل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا مسدود شد.

مسدودیت دسترسی ۱۸ کد بورسی متخلف

شرکت بورس تهران: امروز ۴ ایستگاه معاملاتی و ۱۸ مورد دسترسی برخط سهامداران به دلیل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا مسدود شد.