رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جای خالی ایران در گروه بیست!

جای خالی ایران در گروه بیست! این روزها در حالی نشست گروه ۲۰ برگزار میشود که عربستان و ترکیه در میان بیست قدرت برتر اقتصادی جهان قرار گرفته و برای اقتصاد جهان تصمیم گیری میکنند. گروه ۲۰ در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند. متاسفانه همچون گذشته اثری از ایران در […]

جای خالی ایران در گروه بیست!

این روزها در حالی نشست گروه ۲۰ برگزار میشود که عربستان و ترکیه در میان بیست قدرت برتر اقتصادی جهان قرار گرفته و برای اقتصاد جهان تصمیم گیری میکنند. گروه ۲۰ در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند. متاسفانه همچون گذشته اثری از ایران در تصمیم‌گیری‌های جهانی نیست.

اکنون اقتصاد امارات متحده عربی با جمعیت ۹ میلیون نفری در حال رسیدن به اقتصاد ایران است که با ۸۵ میلیون نفر جمعیت سالهاست در حوزه اقتصاد مسیر معکوس توسعه را طی میکند.

برخی مسولین ایران همچون گذشته بر اعتقاد سنتی خود پافشاری میکنند که مسائل مهم‌تری از اقتصاد برای کشور وجود دارد و اقتصاد اولویت اول ما نیست! /مرکز مطالعات خلیج فارس