رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدام خانوارها وام یک میلیونی می‌گیرند؟

کدام خانوارها وام یک میلیونی می‌گیرند؟ با اعلام وزارت رفاه، تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده‌اند و درآمد ثابت ندارند، می‌توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند. متقاضیان وام یک میلیونی از ۴ آذر تا سه شنبه ۱۱ آذر باید صرفاً کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده […]

کدام خانوارها وام یک میلیونی می‌گیرند؟

با اعلام وزارت رفاه، تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده‌اند و درآمد ثابت ندارند، می‌توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند.

متقاضیان وام یک میلیونی از ۴ آذر تا سه شنبه ۱۱ آذر باید صرفاً کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال نمایند‌.

کمک بلاعوض ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ازاء هر یک از اعضای خانوار نیز از آذرماه تا پایان سال جاری به مدت چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.

تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال ۱۳۹۹ درنظر گرفته می‌شود.