رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس اینترپل ناجا، نائب رئیس فدراسیون هاکی شد

رئیس اینترپل ناجا، نائب رئیس فدراسیون هاکی شد بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی در حکمی هادی شیرزاد، رئیس اینترپل ناجا را به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انتخاب کرد.

رئیس اینترپل ناجا، نائب رئیس فدراسیون هاکی شد

بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی در حکمی هادی شیرزاد، رئیس اینترپل ناجا را به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انتخاب کرد.