رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد اقتصادی با نفت به ٢.۵- درصد رسید

رشد اقتصادی با نفت به ٢.۵- درصد رسید بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ٩٩ با احتساب نفت به ٢.۵- درصد و بدون احتساب نفت به ٠.۶- درصد رسید. همچنین نقدینگی ٧.۵ درصد، پول ١٧.۵ درصد و شبه پول ۵.۴ درصد رشد کرد.

رشد اقتصادی با نفت به ٢.۵- درصد رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ٩٩ با احتساب نفت به ٢.۵- درصد و بدون احتساب نفت به ٠.۶- درصد رسید. همچنین نقدینگی ٧.۵ درصد، پول ١٧.۵ درصد و شبه پول ۵.۴ درصد رشد کرد.