رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید دوباره مهلت واریز وجه مسکن ملی

تمدید دوباره مهلت واریز وجه مسکن ملی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران : مهلت واریز وجه آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی تا پایان آذر ماه تمدید شد. فرصت قبلی تا دهم آذر بود.

تمدید دوباره مهلت واریز وجه مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران :

مهلت واریز وجه آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی تا پایان آذر ماه تمدید شد. فرصت قبلی تا دهم آذر بود.