رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت بهداشت عربستان سعودی : واکسن کوویدـ۱۹ برای تمامی شهروندان این کشور رایگان است

وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرد واکسن کوویدـ۱۹ برای تمامی شهروندان این کشور رایگان است

وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرد واکسن کوویدـ۱۹ برای تمامی شهروندان این کشور رایگان است