رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه روزنامه شرق در گزارشی نوشت که دولت جهت پرداخت غرامت بابت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه برداشت خواهد کرد. گزارش این روزنامه با انتقاد از دولت همراه است و می‌گوید که چنین تصمیمی با قوانین و مقررات صندوق توسعه همخوانی ندارد. […]

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

روزنامه شرق در گزارشی نوشت که دولت جهت پرداخت غرامت بابت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه برداشت خواهد کرد.

گزارش این روزنامه با انتقاد از دولت همراه است و می‌گوید که چنین تصمیمی با قوانین و مقررات صندوق توسعه همخوانی ندارد.

شرق یادآوری کرد: صندوق توسعه محلی برای ذخیره ارزی و تأمین نیازهای پروژه‌هایی است كه امكان بازگشت سرمایه‌گذاری به‌صورت ارزی را دارند»، حال آن که پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در زمره «اعتبارات هزینه‌ای است و مسلما نمی‎تواند در قالب وام باشد.