رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تفکیک سنجش از پذیرش در کنکور سراسری تصویب شد/ سهم ۴۰درصدی کنکور

تفکیک سنجش از پذیرش در کنکور سراسری تصویب شد/ سهم ۴۰درصدی کنکور قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب تفکیک سنجش از پذیرش خبر داد و گفت: سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و کنکور ۴۰ درصد در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری نقش دارد.

تفکیک سنجش از پذیرش در کنکور سراسری تصویب شد/ سهم ۴۰درصدی کنکور

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب تفکیک سنجش از پذیرش خبر داد و گفت: سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و کنکور ۴۰ درصد در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری نقش دارد.