رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت تردد شبانه در فیروزکوه لغو شد

محدودیت تردد شبانه در فیروزکوه لغو شد مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه در گفتگو با مهر: محدودیت تردد از ساعت ۲۱ الی ۴ صبح در شهرستان فیروزکوه لغو شد و وضعیت به حالت عادی است. با توجه به تغییر رنگ وضعیت شهرستان فیروزکوه از لحاظ شیوع و ابتلای کرونا ویروس این محدودیت لغو شده است.

محدودیت تردد شبانه در فیروزکوه لغو شد

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه در گفتگو با مهر: محدودیت تردد از ساعت ۲۱ الی ۴ صبح در شهرستان فیروزکوه لغو شد و وضعیت به حالت عادی است.

با توجه به تغییر رنگ وضعیت شهرستان فیروزکوه از لحاظ شیوع و ابتلای کرونا ویروس این محدودیت لغو شده است.