رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش در ورود بیماران ⁧ کووید_۱۹ ⁩ به بیمارستان‌ شروع شد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: کاهش در ورود بیماران ⁧ کووید_۱۹ ⁩ به بیمارستان‌ شروع شد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: کاهش در ورود بیماران ⁧ کووید_۱۹ ⁩ به بیمارستان‌ شروع شد