رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از ثبت واکسن‌های ایرانی کرونا در سازمان جهانی بهداشت خبر داد.

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از ثبت واکسن‌های ایرانی کرونا در سازمان جهانی بهداشت خبر داد. دکتر قانعی: از چند واکسن کرونای در حال ساخت در کشور، برخی در آستانه آزمایش مرحله انسانی هستند.

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از ثبت واکسن‌های ایرانی کرونا در سازمان جهانی بهداشت خبر داد.

دکتر قانعی: از چند واکسن کرونای در حال ساخت در کشور، برخی در آستانه آزمایش مرحله انسانی هستند.