رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: جامعه بین المللی باید تروریسم دولتی را محکوم کند

ظریف: جامعه بین المللی باید تروریسم دولتی را محکوم کند توئیت وزیر امور خارجه کشورمان به زبان چینی: تروریست ها یک دانشمند برجسته ایرانی دیگر را ترور کردند. ترور ناجوانمردانه چالشی آشکار برای قوانین بین المللی و نقض اصول انسانی و اخلاقی است. جامعه بین المللی مسئولیت جلوگیری از چنین اقداماتی را دارد. برای حفظ […]

ظریف: جامعه بین المللی باید تروریسم دولتی را محکوم کند

توئیت وزیر امور خارجه کشورمان به زبان چینی:

تروریست ها یک دانشمند برجسته ایرانی دیگر را ترور کردند. ترور ناجوانمردانه چالشی آشکار برای قوانین بین المللی و نقض اصول انسانی و اخلاقی است. جامعه بین المللی مسئولیت جلوگیری از چنین اقداماتی را دارد. برای حفظ صلح و ثبات منطقه ای و جهانی، ایران همیشه در خط مقدم مبارزه با تروریسم بوده است.

ما از جامعه جهانی می خواهیم که تروریسم دولتی را محکوم کند و به طور مشترک با ماجراجویی که تنش های منطقه را تشدید می کند، مخالفت کنیم.