رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت مدرنا اعلام کرد: واکسن کرونا مدرنا در موارد شدید بیماری، کارایی ۱۰۰ درصدی دارد

شرکت مدرنا اعلام کرد: واکسن کرونا مدرنا در موارد شدید بیماری، کارایی ۱۰۰ درصدی دارد شرکت مدرنا: مرحله نهایی مطالعه در مورد واکسن کووید-۱۹ که در انگلیس انجام می‌شود، کارایی موثر ۱۰۰ درصدی واکسن کرونا در برابر موارد شدید را تایید و بیان می‌کند که این واکسن در افراد مسن نیز عملکرد موفقی دارد./ایسنا

شرکت مدرنا اعلام کرد: واکسن کرونا مدرنا در موارد شدید بیماری، کارایی ۱۰۰ درصدی دارد

شرکت مدرنا:
مرحله نهایی مطالعه در مورد واکسن کووید-۱۹ که در انگلیس انجام می‌شود، کارایی موثر ۱۰۰ درصدی واکسن کرونا در برابر موارد شدید را تایید و بیان می‌کند که این واکسن در افراد مسن نیز عملکرد موفقی دارد./ایسنا