رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان انرژی اتمی موظف به تامین اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد شد

سازمان انرژی اتمی موظف به تامین اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی را موظف به تامین اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد برای مصارف صلح آمیز کردند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف به طراحی راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی شد سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه […]

سازمان انرژی اتمی موظف به تامین اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی را موظف به تامین اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد برای مصارف صلح آمیز کردند.

همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف به طراحی راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی شد

سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مکلف است همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.