رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فقط ۲۰ درصد بیماران کرونایی قرنطینه را رعایت کردند

فقط ۲۰ درصد بیماران کرونایی قرنطینه را رعایت کردند فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران: با ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کرونا مثبت بودند مشخص شد که تنها ۲۰ درصد این افراد قرنطینه را رعایت می‌کنند و ۷۳ درصد نقض قرنطینه می‌کنند /مهر

فقط ۲۰ درصد بیماران کرونایی قرنطینه را رعایت کردند

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران: با ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کرونا مثبت بودند مشخص شد که تنها ۲۰ درصد این افراد قرنطینه را رعایت می‌کنند و ۷۳ درصد نقض قرنطینه می‌کنند /مهر