رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا قبل از چین در آمریکا وجود داشته است

کرونا قبل از چین در آمریکا وجود داشته است مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا با بررسی چند نمونه خون اهدا شده، شواهدی را از وجود ویروس کرونا در آمریکا پیش از شناسایی رسمی آن در چین یافته است.

کرونا قبل از چین در آمریکا وجود داشته است

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا با بررسی چند نمونه خون اهدا شده، شواهدی را از وجود ویروس کرونا در آمریکا پیش از شناسایی رسمی آن در چین یافته است.