رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونا برای فرانسوی‌ها رایگان شد

واکسن کرونا برای فرانسوی‌ها رایگان شد نخست وزیر فرانسه گفت: واکسن کرونا را برای تمام کسانی که در سیستم تامین اجتماعی فرانسه هستند، به صورت رایگان تامین می‌ شود.

واکسن کرونا برای فرانسوی‌ها رایگان شد

نخست وزیر فرانسه گفت: واکسن کرونا را برای تمام کسانی که در سیستم تامین اجتماعی فرانسه هستند، به صورت رایگان تامین می‌ شود.