رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم فشار اقتصادی را در صورتی تحمل می کنند که مطمئن باشند شرایط برای آنها و‌ مسوولین یکسان است

مردم فشار اقتصادی را در صورتی تحمل می کنند که مطمئن باشند شرایط برای آنها و‌ مسوولین یکسان است وزیر ارتباطات: مردم فشار اقتصادی را در صورتی تحمل می کنند که مطمئن باشند شرایط برای آنها و‌ مسوولین یکسان است، نمی شود فشار اقتصادی فقط به دوش مردم باشد! اینترنت نه تنها گران نشده و […]

مردم فشار اقتصادی را در صورتی تحمل می کنند که مطمئن باشند شرایط برای آنها و‌ مسوولین یکسان است

وزیر ارتباطات:

مردم فشار اقتصادی را در صورتی تحمل می کنند که مطمئن باشند شرایط برای آنها و‌ مسوولین یکسان است، نمی شود فشار اقتصادی فقط به دوش مردم باشد!

اینترنت نه تنها گران نشده و نخواهد شد، بلکه درصورت رشد ترافیک، در سال آینده هم ارزان‌تر خواهد شد.

شاد رایگان است و ماهانه هزینه گزافی از سوی دولت بابت یارانه ترافیک شاد به حساب شرکت‌های اینترنتی منظور می‌شود.