رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید پیروزی بایدن در ایالت کالیفرنیا

تایید پیروزی بایدن در ایالت کالیفرنیا مقامات انتخاباتی در ایالت کالیفرنیا پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت تایید کردند. ایالت کالیفرنیا به طور سنتی دموکرات بوده و دارای ۵۵ رای الکترال است.

تایید پیروزی بایدن در ایالت کالیفرنیا

مقامات انتخاباتی در ایالت کالیفرنیا پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت تایید کردند.

ایالت کالیفرنیا به طور سنتی دموکرات بوده و دارای ۵۵ رای الکترال است.