رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چراغ سبز اینفانتینو برای عدم استفاده از VAR

چراغ سبز اینفانتینو برای عدم استفاده از VAR رئیس فیفا تاکید کرد که هیچ ضرورتی برای استفاده از VAR وجود ندارد و آنهایی که مخالف استفاده از این تکنولوژی هستند می توانند آن را کنار بگذارند.

چراغ سبز اینفانتینو برای عدم استفاده از VAR

رئیس فیفا تاکید کرد که هیچ ضرورتی برای استفاده از VAR وجود ندارد و آنهایی که مخالف استفاده از این تکنولوژی هستند می توانند آن را کنار بگذارند.