رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلمان: در انتظار مشخص شدن رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال برجام هستیم

آلمان: در انتظار مشخص شدن رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال برجام هستیم وزارت خارجه آلمان اعلام کرد اروپا در انتظار سیاست دولت جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران است تا سپس برای بررسی چگونگی تعامل با آن تصمیم‌گیری کند.

آلمان: در انتظار مشخص شدن رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال برجام هستیم

وزارت خارجه آلمان اعلام کرد اروپا در انتظار سیاست دولت جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران است تا سپس برای بررسی چگونگی تعامل با آن تصمیم‌گیری کند.