رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت مجاز فعالیت اصناف همچنان تا ساعت ۲۰ است

ساعت مجاز فعالیت اصناف همچنان تا ساعت ۲۰ است رئیس اتاق اصناف تهران : ساعت فعالیت اصناف در همه بخش‌های مجاز به فعالیت، همچنان تا ساعت ۲۰ تعیین شده است. هیچ محدودیتی در ساعت شروع فعالیت واحدهای صنفی و پاساژها وجود ندارد. همه واحدهای صنفی مجاز به فعالیت، باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا […]

ساعت مجاز فعالیت اصناف همچنان تا ساعت ۲۰ است

رئیس اتاق اصناف تهران : ساعت فعالیت اصناف در همه بخش‌های مجاز به فعالیت، همچنان تا ساعت ۲۰ تعیین شده است.

هیچ محدودیتی در ساعت شروع فعالیت واحدهای صنفی و پاساژها وجود ندارد.

همه واحدهای صنفی مجاز به فعالیت، باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا مانع از شیوع دوباره کرونا شویم.